RPA i Machine Learning

Wzbogać procesy RPA o uczenie maszynowe, aby przejść na nowy poziom robotyzacji procesów


Wypróbuj za darmo

W jaki sposób ML współpracuje z RPA?

 

Zasada działania Robotic Process Automation opiera się na wykonywaniu ściśle określonego zestawu predefiniowanych zadań. Metody i zasady procesowania zostały opracowane i zaprogramowane przez ludzi. Robotyzacja służy wielu celom, a jednym z nich jest odciążenie Twoich pracowników poprzez automatyczne przetwarzanie żmudnych i prozaicznych zadań. Należy jednak pamiętać, że roboty RPA nie są w stanie uczyć się i obsługiwać niestandardowych przypadków, mimo że perfekcyjnie radzą sobie z rutynowymi procesami. 

Ponieważ roboty nie posiadają zdolności poznawczych, nie są w stanie samodzielnie dostosować się do nowych warunków. To właśnie tutaj przydaje się Machine Learning. ML jest odpowiedzialny za ciągle uczenie się i podejmowanie trafnych decyzji, zaś RPA szybko wykonuje zadania – wspólnie tworzą idealnie zgrany zespół.

Skontaktuj się z nami

Co odróżnia RPA od ML?

RPA automatyzuje powtarzalne, złożone zadania w kluczowych procesach biznesowych - zwiększa wydajność i pozwala Twoim pracownikom skupić się na czynnościach bardziej adekwatnych do ich potencjału. . Oprogramowanie RPA wykonuje procesy zdefiniowane przez ściśle określone reguły i jest wysoce wydajne w przejmowaniu podstawowych obowiązków kadry pracowniczej. Ponieważ roboty nie potrafią dokonywać inteligentnych wyborów, technologia RPA stosowana samodzielnie ma pewne ograniczenia, które stają się widoczne w przypadku zastosowania w nowych procesach lub niewystarczająco zdefiniowanym środowisku operacyjnym.

check-circle

Uczenie Maszynowe

Uczenie maszynowe, z drugiej strony, potrafi analizować, porównywać i strukturyzować dane, co jest kluczowe w momentach, kiedy RPA nie daje sobie rady. Z czasem – ponieważ ML polega na ciągłym uczeniu się i dokonywaniu inteligentnych wyborów spośród spektrum możliwych opcji – Machine Learning wzbogaca procesowanie RPA w możliwość podejmowania inteligentnych decyzji. Z definicji, uczenie maszynowe przyczynia się do rozwinięcia analizy dedukcyjnej i stanowi dobry punkt wyjścia w kierunku robotyzacji inteligentnej. 

RPA i ML: dwie technologie, jeden cel

RPA

Check

automatyzuje procesy oparte na regułach w celu zwiększenia wydajności

Check

wyręcza ludzi w złożonych, powtarzalnych zadaniach

Check

jest wysoce wydajna w wykonywaniu rutynowych obowiązków pracowników

Check

przetwarza jedynie ustrukturyzowane dane, ściśle trzymając się ustalonych ścieżek

Check

potrzebuje ludzi do zdefiniowania zasad działania

ML

Check

wspiera Robotic Process Automation w dokonywaniu wyborów opartych na informacjach

Check

symuluje ludzkie zachowania, nie tylko czynności

Check

posiada wysokie możliwości analityczne i nieustannie się uczy

Check

 z biegiem czasu staje się coraz bardziej “inteligentne”

Check

potrafi samodzielnie przetwarzać, porównywać i strukturyzować dane

Dlaczego warto łączyć rozwiązania RPA i ML?

Dodaj funkcjonalność Machine Learning do Robotic Process Automation, aby odkryć nowy wymiar robotyzacji i przetwarzać procesy biznesowe w technologii jutra.

RPA eliminates human error

Zwiększona efektywność procesów biznesowych

RPA improves customer experience

Wyższa stopa zwrotu z tytułu inwestycji w RPA

RPA reduces back office effort

Decyzje oparte na dogłębnej analizie danych stają się podstawą Twoich rozwiązań RPA

AdobeStock_316545733#
RPA reduces costs quickly

ML jest pomostem pomiędzy RPA a AI, tworząc kompleksową, inteligentną robotyzację

check-circle

Wyższa produktywność Twoich pracowników, którzy są całkowicie wolni od rutynowych i czasochłonnych zadań


Wejdź na drogę Digital Transformation za pomocą RPA i ML

Porozmawiaj z naszymi ekspertami i dowiedz się, jak zmieniać Swój biznes

  • Wypróbuj za darmo
  • Skontaktuj się z nami