Centrum Kompetencji RPA

Razem z AnyRobot zbuduj zespół do wdrażania, rozwijania i zarządzania RPA w Twojej firmie

Wypróbuj za darmo

Czym jest Center of Excellence RPA?

Automatyzacja umożliwi Ci transformację cyfrową na szeroką skalę. Wsparcie przez roboty zapewni Twojej firmie bezprecedensowy wzrost wartości, wesprze Cię w dążeniu do uzyskania silnej pozycji na rynku i zapewni Twoim zespołom wyjątkowo przyjazne środowisko pracy.

Mimo swoich zdolności, każdy robot musi być zarządzany przez człowieka, aby idealnie realizować misję Twojej organizacji. Właśnie dlatego powinieneś powołać Centrum Doskonalenia (CoE) RPA - Twój wykwalifikowany super zespół odpowiedzialny za efektywny proces wdrożenia i dalsze rozwój narzędzi RPA w Twojej firmie. 

CoE dba o optymalny rozwój automatyzacji w całej firmie – od A do Z. Twoi eksperci ds. RPA zaprogramują roboty do procesowania zadań, aby uwolnić Twoich pracowników od nudy i rutyny, które obniżają morale zespołu. RPA zapewni Ci jednocześnie wysoką jakość, bezpieczeństwo i zgodność procesów z Twoją strategią biznesową. 

      Główne zadania Centrum Kompetencji RPA (CoE)

Nadzór

Check

Roboty działają w oparciu o ścisłe reguły, dlatego CoE ustanawia standardy, zasady i procedury dla procesów RPA, dbając o bezpieczeństwo i kontrolę procesów.

Check

Eksperci zapewniają zgodność z regulacjami i przeprowadzają kontrole bezpieczeństwa w całym systemie.

Check

W przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów Twój zespół ma możliwość przeprowadzenia dokładnego audytu procesów w oparciu o logi, w których roboty zapisują swoje wszystkie działania.

Zarządzanie

Check

Twój zespół CoE zajmie się wszystkimi wdrożeniami RPA w organizacji, przydzielając zadania poszczególnym pracownikom.

Check

Eksperci ds. RPA przeszkolą Twoich pracowników i nauczą ich, jak efektywnie korzystać z nowej technologii w codziennej pracy.

Check

RPA wprowadza daleko idące zmiany w Twojej firmie i ktoś musi być odpowiedzialny za sprawne zarządzanie tą zmianą - to właśnie Twój zespół CoE.

Proces

Check

Zespół Centrum Doskonalenia czuwa nad całym cyklem RPA: od wyboru odpowiednich procesów, poprzez wdrożenie robotów, aż do uruchomienia wersji pilotażowej.

Check

Eksperci monitorują i analizują procesy RPA w celu optymalizacji i możliwości skalowania – wszystko dla maksymalizacji wskaźnika ROI.

Check

Pracownicy CoE mogą  zarządzać zaoszczędzonym czasem i delegować zadania, które wymagają unikalnych, ludzkich umiejętności. 


Jak stworzyć Centrum Kompetencji RPA

Powołaj zespół ds. RPA

Zespół ds. RPA potrzebuje ekspertów z dziedziny biznesu, informatyki i programowania. Doskonałe kwalifikacje i doświadczenie w branży, wsparte profesjonalnym szkoleniem AnyRobot jest konieczne do zagwarantowania sprawnego działania CoE. 

Stwórz zespół Center of Excellence z osób, które przejmą jasno określone role i obowiązki. Kogo potrzebujesz na pokładzie?

  • RPA Project Manager
  • RPA Sponsor
  • RPA Analyst
  • RPA Architect
  • RPA Developer
  • RPA Change Manager
  • RPA Service Support
1

Stwórz funkcjonalne środowisko pracy

Aby zrobotyzować procesy na pełną skalę musisz zapewnić swojemu zespołowi CoE wydajną i niezawodną platformę oraz wyposażyć ekspertów w technologię RPA. Po dokonaniu wybraniu odpowiedniego zaplecza RPA czeka nas mnóstwo pracy związanej z konfiguracją i ustawieniami systemu. Po prawidłowym wdrożeniu robotów zawsze znajdzie się jeszcze sposób na dodatkową optymalizację.

2

Opracuj skuteczny model zarządzania

Nadzór nad procesami RPA to jedna z kluczowych ról zespołu CoE. Aby dostosować automatyzację do wszystkich wytycznych oraz regulacji, musisz opracować kompleksowy model zarządzania dla Center of Excellence. Optymalny model definiuje kryteria, zasady i procedury dla RPA, określa politykę rozwoju oraz podział ról w organizacji.

3

Otwórz Centrum Doskonalenia RPA i zapewnij sobie rozwój firmy w tempie wykładniczym

Twój zespół CoE zadba o optymalizację Robotic Process Automation na każdym etapie i poziomie. Praca ekspertów koncentruje się wdrażaniu robotów w wielopoziomowe, monotonne i długie procesy biznesowe, dzięki czemu pozostali pracownicy Twojej firmy mogą skupić się na myśleniu strategicznym. 

Praca CoE ma bezpośredni wpływ na całą organizację – dzięki zespołowi ds. RPA zarówno Twoi pracownicy jak i cała Firma będzie świetnie przygotowana na zmiany wynikające z wdrożenia i rozwoju Robotic Process Automation.

4

 

Powyższe kroki mają bezpośredni wpływ na całą Twoją organizację - kierowaną przez zespół RPA Center of Excellence,
zarówno Twoi ludzie, jak i Twoja firma będą gotowi na zmianę.

Zbuduj Centrum Kompetencji RPA z AnyRobot

Porozmawiaj z naszymi ekspertami i dowiedz się, jak zmieniać Swój biznes

 

  • Wypróbuj za darmo
  • Skontaktuj się z nami