<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241757717600643&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa Robotic Process Automation i ochrony danych poufnych.

AdobeStock_297193562

Jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych dzięki RPA?

Obawy o bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami to najczęstsze wątpliwości dotyczące wdrożenia RPA. W dobie cyfrowej transformacji wątpliwości te nie są bezpodstawne. Naruszenia danych – na małą i większą skalę – nie przestają być zagrożeniem. Skuteczna ochrona zależy od monitorowania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Korzyści, jakie oferuje Twojej formie Robotic Process Automation są ogromne, jednak mogą się potencjalnie wiązać z pewnymi zagrożeniami. Dobrze przeprowadzone wdrożenie nie tylko nie stwarza, ale wręcz niweluje zagrożenia cyberbezpieczeństwa – wspiera ochronę danych i zapewnia zgodność z rozporządzeniami. Przyjrzyjmy się powszechnym obawom dotyczącym związku robotyki procesów z kwestiami bezpieczeństwa i omówmy rozwiązania niwelujące zagrożenia w całym procesie.

Najczęstsze zagrożenia

Bezpieczeństwo informacji poufnych jest niezwykle ważne w każdym przedsiębiorstwie. Nieuprawnione ujawnienie informacji finansowych, danych użytkowników lub innych danych wrażliwych może mieć daleko idące konsekwencje. Do takich incydentów dochodzi najczęściej na skutek działań pracowników. Informacje poufne często wyciekają z firm zaniedbujących kwestie bezpieczeństwa oraz z przedsiębiorstw o niedostatecznej kulturze organizacyjnej. Zwykły e-mail wysłany z firmowej skrzynki pocztowej może być potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa. Dlatego właśnie tak ważne jest organizowanie regularnych szkoleń dotyczących zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie.

RPA może stanowić podobne ryzyko dla nieprzeszkolonego lub niedbałego pracownika. Pamiętajmy, że roboty nie są niezależne, lecz działają w ścisłym związku z Twoim zespołem. Wiele incydentów zdarza się z powodu ludzkich błędów lub zaniedbań.

Robotyzacja niesie ze sobą pewne ryzyko, ale narzędzia RPA powinny być wykorzystywane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, świadomych wymogów zgodności i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych.

AdobeStock_311154899

Rozwiązywanie problemu bezpieczeństwa

W jaki sposób dzięki RPA poprawić bezpieczeństwo informacji poufnych? Można to zrobić na kilka dogodnych i sprawdzonych sposobów. Pierwszy z nich to uwierzytelnianie wielopoziomowe. Ta metoda wymusza dodatkowe zatwierdzanie procesu przez człowieka, co ogranicza nieautoryzowany dostęp do danych. Takie rozwiązanie pomaga też w monitorowaniu danych – każda próba dostępu jest rejestrowana.

Prawdę mówiąc, już samo monitorowanie danych jest dobrym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa. Weryfikacja pracy i logów RPA pomaga poprawić wydajność procesów i dostrzec ewentualne luki w zabezpieczeniach systemu. Monitorowanie danych pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, zanim staną realnym problemem.

Równie ważną kwestią pozostaje monitorowanie dostępu do baz danych. Zwracaj uwagę na zakres uprawnień poszczególnych robotów. Przyporządkowanie unikalnych kluczy dostępu i zakresu uprawnień jest bardzo istotne przy konfigurowaniu RPA. Nie zapominaj o możliwości szyfrowania danych – to rekomendowana praktyka zwłaszcza w przypadku pracy z danymi wrażliwymi.

RPA może podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie

Prawidłowo przeprowadzone wdrożenie RPA to solidna inwestycja w bezpieczeństwo Twojego biznesu. Robotyzacja niweluje zagrożenia związane z poufnością danych na szereg sposobów. Po pierwsze wyklucza wystąpienie błędów ludzkich. Kiedy Twoi pracownicy przetwarzają dane wrażliwe istnieje możliwość naruszenia bezpieczeństwa. Ryzyko rośnie z każdą nową osobą uzyskującą dostęp do poufnych informacji. Automatyczne przetwarzanie danych usuwa czynnik ludzki z tego procesu i znacznie zmniejsza szansę na wyciek lub naruszenie bezpieczeństwa informacji.

 

Kolejną ważną, ale widoczną dopiero z czasem, zaletą wdrożenia robotyzacji procesów są rejestry działań RPA. W przeciwieństwie do ludzi, roboty dokładnie opisują każdy krok i czynność w zakresie swoich zadań. Niesie to ze sobą kilka korzyści. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe jest weryfikowane całego procesu krok po kroku i wykrycie nieścisłości. Zapisy w logach pomagają w uargumentowaniu zachowania należytej dbałości i zgodności z regulacjami w przypadku audytu. Dzienniki RPA ubezpieczają procesy na wypadek katastrofy, umożliwiając odtworzenie głównych zadań w przypadku ich utraty w sytuacji awaryjnej.

i-would-like-to-banner-bg-v4
AdobeStock_274607138-1 AdobeStock_226770246_Preview

Prawidłowo przeprowadzone wdrożenie RPA to solidna inwestycja w bezpieczeństwo Twojego biznesu. Robotyzacja niweluje zagrożenia związane z poufnością danych na szereg sposobów. Kolejną ważną, ale widoczną dopiero z czasem, zaletą wdrożenia robotyzacji procesów są rejestry działań RPA. W przeciwieństwie do ludzi, roboty dokładnie opisują każdy krok i czynność w zakresie swoich zadań.

DSC_6528_RECT

Łukasz Chojnowski,
CEO AnyRobot

Comments

Co możemy dla Ciebie zrobić?

AnyRobot to najszybsze wdrożenia RPA na rynku. Nie trać czasu i ciesz się wszystkimi korzyściami płynącymi z zastosowania technologii Robotic Process Automation i sztucznej inteligencji. Ustal termin spotkania z naszym zespołem i dowiedz się, jakie zadania w Twojej firmie mogą być delegowane do robotów.

 

  • Wypróbuj za darmo
  • Skontaktuj się z nami